Thursday, June 22, 2017

Results of IPO examination held on 22-10-2106 &. 23-10-2016


Sl. No.
Order No.
Date
Details ( Click Below link)
1
A-34013/05/2016-DE
21/06/2017
2
LDCE IP 2015-16
21/06/2017


                                     View Results 

                      Congratulations to all successful candidates.


Andhara Pradesh:
CHHATTISGARH CIRCLE
GUJARAT CIRCLE
HIMACHAL PRADESH
JHARKAND CIRCLE
KARNATAKA CIRCLE

KERALA CIRCLE
MAHARASTRA CIRCLE
MADYA PRADESH
NORTH EAST CIRCLE
ODISHA CIRCLE
PUNJAB CIRCLE
RAJASTHAN CIRCLE
TAMILNADU CIRCLE
TELANGANA CIRCLE
UTTAR PRADESH CIRCLE
UTTARKHAND CIRCLE:
WEST BENGAL CIRCLE

No comments:

Post a Comment